+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Право на бесплатне уџбенике за школску 2023/2024. годину имају следећи ученици:

 -Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи).

 Доказ за наведени основ пријаве родитељ је у обавези да достави решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.

 

-Ученици који основношколско образовање и васпитање стичу према индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП3.

Доказ за овај основ пријаве није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

-Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образују по индивидуалном образовном плану , а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат).

Доказ за овај основ пријаве није потребна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

-Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете  у систему образовања и васпитања;

Доказ  за овај основ пријаве потребна је потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

-Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Одељењском старешини треба да пријавите дете и доставите тражену документацију по основу пријаве за бесплатне уџбенике,  до уторка, 04.04.2023. године.