+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Стручни активи/већа у школској 2023/2024. години:

 

 • Председник Одељењског већа за ниже разреде – Браниславка Поповић;

 

 • Председник Одељењског већа за више разреде –Милица  Милашиновић.

 

 

 • Председник Стручног већа за:

v  Разредну наставу –Светлана Гајчин;

v  Природно-математичку групу –Лидија Чорак;

v  Друштвено-језичку групу –Светлана Орловић;

v  Вештине –Невена Бајић;

 

 • Чланови Педагошког колегијума:Гордана Бојанић, Тијана Француз, Светлана Гајчин, Лидија Чорак, Светлана Орловић, Невена Бајић

 

 • Председник комисије Дечијег савеза –Срђан Косовац;

 

 • Комисија за организовање културних и уметничких манифестација                у школи –Марија Мандић, Тамара Бањац, Дарко Пајић и Свитлана Узелац.

 

 • Комисија Црвеног крста за:

v  нижа одељења – Зорица Папулић

v  виша одељења – Лидија Чорак

 

 • Комисија за ЈНМВ – Гордана Бојанић, Нина Волић, Светлана Радин.

 

 • Лице задужено за преглед конкурсне документације – Гордана Бојанић, Нина Волић и председници синдиката;

 

 

 • Комисија за прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика –  Зорица Симеуновић и Драгица Завишин.

 

 • Комисија за утврђивање материјалне штете у школи –Зоран Стојановић, Страхиња Томић, Зоран Бајчев.

 

 • Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи
  • Гордана Бојанић – директор школе
  • Тијана Француз – педагог – координатор тима
  • Нина Волић– правник
  • Зоран Стојановић-наставник информатике и рачунарства
  • Синиша Лазић-наставник физичког и здравственог васпитања
  • - Представник Савета родитеља
  • -Представник Ученичког парламента
  • – Представник Вршњачког тима
  • – представник локалне заједнице

 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

 1. Гордана Бојанић, директор школе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Љиљана Савин
 4. Председници стручних већа
 5. Председник Ученичког парламента
 6. Председник Савета родитеља

 

v  Координатор Вршњачког тима: Драгица Завишин

v  Координатор Ученичког парламента: Никола Волић

 

 

 

 

 

 

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Председници стручних већа

 

Тим за инклузивно образовање  (СТИО):

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Зорица Симеуновић
 3. Милица Милашиновић
 4. Срђан Косовац