+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Стручни активи/већа у школској 2020/2021. години:

 

 

 • Председник Одељенског већа за ниже разреде – Браниславка Поповић;

 

 • Председник Одељенског већа за више разреде – Сашка Бодирожић.

 

 • Председник Стручног већа за:

v  Разредну наставу –Светлана Радин;

v  Природно-математичку групу –Лидија Чорак;

v  Друштвено-језичку групу –Тамара Бањац;

v  Вештине –Невена Бајић;

 

 • Чланови Педагошког колегијума: Јелена Милић, Тијана Француз, Светлана Радин, Лидија Чорак, Тамара Бањац, Невена Бајић.

 

 

 • Председник комисије Дечијег савеза –Александра Јосић;

 

 • Комисија за организовање културних и уметничких манифестација  у школи –Марија Мандић, Сашка Бодирожић, Милица Милашиновић.

 

 • Комисија Црвеног крста за:

v  нижа одељења – Светлана Гајчин

v  виша одељења – Гордана Бојанић

 

 • Комисија за ЈНМВ – Јелена Милић, Нина Волић, Милена Зрнић.

 

 • Лице задужено за преглед конкурсне документације – Јелена Милић, Нина Волић и председници синдиката;

 

 

 • Комисија за прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика –  Зорица Симеуновић и Браниславка Поповић.

 

 • Комисија за утврђивање материјалне штете у школи –Зоран Стојановић, Страхиња Томић, Зоран Бајчев.

 

 • Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи
  • Јелена Милић – директор школе
  • Тијана Француз – педагог – координатор тима
  • Александра Јосић
  • Нина Волић– правник
  • Зоран Стојановић-наставник информатике и рачунарства
  • Тамара Бањац-наставник српског језика
  • Представник Савета родитеља
  • Представник Ученичког парламента
  • Представник Вршњачког тима
  • Зоран Броћиловић– представник локалне заједнице

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

 1. Јелена Милић, директор школе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Александра Јосић
 4. Светлана Радин, учитељица
 5. Председници стручних већа
 6. Председник Ученичког парламента
 7. Председник Савета родитеља

v  Координатор Вршњачког тима: Сашка Бодирожић

v  Координатор Ученичког парламента: Тијана Француз и Александра Јосић

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Тамара Бањац
 3. Браниславка Поповић
 4. Александра Јосић

Тим за инклузивно образовање:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Сашка Бодирожић
 3. Милица Милашиновић
 4. Срђан Косовац
 5. Зорица Симеуновић