+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Вршњачки тим чине заинтересовани ученици четвртог и осмог разреда. Чланови Вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, успешно решавају конфликтне ситуације, не испољаваљу насилно понашање, толерантни су,с тварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Активности тима усмерену су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.

 

Чланови Вршњачког тима за ову школску годину су:

  1. Лана Абић, 4/1
  2. Јелена Граховац, 4/1
  3. Синиша Симетић, 8/2
  4. Невена Ћирић, 8/2
  5. Вања Ковачев, 8/2
  6. Марија Мандић, координатор тима

Акциони план рада Вршњачког тима за школску 2018/2019. годину