+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Вршњачки тим чине заинтересовани ученици четвртог и осмог разреда. Чланови Вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, успешно решавају конфликтне ситуације, не испољаваљу насилно понашање, толерантни су,с тварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Активности тима усмерену су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.

 

Чланови Вршњачког тима за ову школску годину су:

  1. Драгица Завишин, координатор тима
  2. Представници 4. разреда
  3. Представници 8. разреда