+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

 

Наставни кадар у школској 2023/2024. години

 

Име и презиме

Занимање

Предмет који предаје

Лиценца

% ангаж. у школи

Одељењско старешинство

% ангаж. у другој школи

Марија Мандић

Проф. разр. Наставе

Учитељица

1/1

Да

100%

1/1

/

Срђан Косовац

Проф. разр. Наставе

Учитељ

у  1/2

Да

100%

1/2

/

Зорица Папулић

Проф. разр. Наставе

Учитељица у 2/1

Да

100%

2/1

/

Браниславка Поповић

Проф. разр. Наставе

Учитељица у

3/1

Да

100%

3/1

/

Светлана Радин

Проф. разр. Наставе

Учитељица у 3/2

Да

100%

3/2

/

Драгица Завишин

Проф. разр. Наставе

Учитељица у 4/1

Да

100%

4/1

/

Светлана Гајчин

Проф. разр. Наставе

Учитељица у

4/2

Да

100%

 

4/2

/

Сања Хорват

Проф. разр. Наставе

Немачки језик од 1/1, 1/2, 2/1, 3/1, 3/2

Да

50%

 

ОШ „Лаза Костић“ Гаково

Јелена Милић

Магистар дидактичко методичких наука

Васпитач у продуженом боравку,                1. разред

Да

100%

 

/

Азра Деврња

Дипломирани дизајенр медија

Васпитач у продуженом боравку,                       2. разред

Да

100%

 

 

Тамара Бањац

Проф. срп. језика и

 

Српски језик

књижевности 7. и  8.разред

Да

89%

 

7/1

Средња школа „Свети Сава“СО

Грађанско васпитање                    од 5. до 8. разреда

 

5%

Сашка Дујмовић

Мастер професор српског језика и књижевности

Српски језик

књижевности 5. и  6.разред

Не

78%

 

Светлана Орловић

Проф. нем. језика

Немачки језик

од 4. до 8. разреда

Да

98%

 

/

Милица Милашиновић

Проф. енгл. језика

Енглески језик

Од 5. до 8. Разреда

Не

78%

8/1

/

Библиотека

Не

30%

 

Љиљана Савин

Наставник математике и физике

Математика     8. разред

Не

 

44%

 

 

/

Физика

од 6. до 8. разреда

Не

50%

Зорица Симеуновић

Проф. Разр. Наставе

Математика

5. 6. и 7. разред

Не

111%

 

5/1

 

Лидија Чорак

Дипломирани биолог

Биологија

од 5. до 8.разреда

 

Да

70%

 

5/2

ОШ „Киш Ференц“

Свилојево

Никола Волић

Дипломирани социолог

Техника

и технологија 5. 6. 7.8.разред

Не

80%

 

 

6/1

/

Библиотека

Не

20%

Зоран Стојановић

Проф.

информатике и рачунарства

Информатика и рачунарство

од 5. до 8. разреда

Да

40%

 

 

7/2

ОШ „22. октобар“ Б.Моноштор

ОШ „Братство јединство“ СО

 

Синиша Лазић

Мастер-спортска медицина са физико терапијом

Физичко и здравствено васпитање

од 5. до 8. разреда

Да

105%

 

/

Свитлана Узелац

Проф. Музичке култруре

Музичка култура

од 5. до 8. разреда

Да

45%

 

ОШ „Никола Тесла“ Б. Брестовац

ОШ „Марко Орешковић“

Б. Грачац

Невена Бајић

Дипломирани примењени уметник-мастер

Ликовна култура

од 5. до 8. разреда.

Да

45%

 

СМШ     

       „Др Ружица Рип“ СО;

СТШ Сомбор

Дарко Пајић

Вероучитељ

Православни катехизис

од 1. до 8. разреда

 

Не

45%

 

8/2

/

Meланија Иђушки

Дипломирани хемичар

Хемија,

Не

40%

 

 

Милан Хинић

Мастер историчар

Историја

од 5. до 8. разреда

Да

60%

 

 

Александар Медић

Дипломирани професор географије

Географија

од 5. до 8. разреда

Да

60%