+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Школски тимови у школској 2020/2021. години

 

 • Председник Одељенског већа за ниже разреде – Браниславка Поповић;

 

 • Председник Одељенског већа за више разреде – Сашка Бодирожић.

 

 • Председник Стручног већа за:

v  Разредну наставу –Светлана Радин;

v  Природно-математичку групу –Лидија Чорак;

v  Друштвено-језичку групу –Тамара Бањац;

v  Вештине –Невена Бајић;

 • Чланови Педагошког колегијума: Јелена Милић, Тијана Француз, Светлана Радин, Лидија Чорак, Тамара Бањац, Невена Бајић.

 

 • Председник комисије Дечијег савеза –Александра Јосић;

 

 • Комисија за организовање културних и уметничких манифестација  у школи –Марија Мандић, Сашка Бодирожић, Милица Милашиновић.

 

 • Комисија Црвеног крста за:

v  нижа одељења – Светлана Гајчин

v  виша одељења – Гордана Бојанић

 

 • Комисија за ЈНМВ – Јелена Милић, Нина Волић, Милена Зрнић.

 

 • Лице задужено за преглед конкурсне документације – Јелена Милић, Нина Волић и председници синдиката;

 

 

 • Комисија за прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика –  Зорица Симеуновић и Браниславка Поповић.

 

 • Комисија за утврђивање материјалне штете у школи –Зоран Стојановић, Страхиња Томић, Зоран Бајчев.

 

 • Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школи
  • Јелена Милић – директор школе
  • Тијана Француз – педагог – координатор тима
  • Александра Јосић
  • Нина Волић– правник
  • Зоран Стојановић-наставник информатике и рачунарства
  • Тамара Бањац-наставник српског језика
  • Представник Савета родитеља
  • Представник Ученичког парламента
  • Представник Вршњачког тима
  • Зоран Броћиловић– представник локалне заједнице

 

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

 1. Јелена Милић, директор школе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Александра Јосић
 4. Светлана Радин, учитељица
 5. Председници стручних већа
 6. Председник Ученичког парламента
 7. Председник Савета родитеља

 

v  Координатор Вршњачког тима: Сашка Бодирожић

v  Координатор Ученичког парламента: Тијана Француз и Александра Јосић

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Тамара Бањац
 3. Браниславка Поповић
 4. Александра Јосић

Тим за инклузивно образовање:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Сашка Бодирожић
 3. Милица Милашиновић
 4. Срђан Косовац
 5. Зорица Симеуновић

 Стручни тимови за самовредновање квалитета рада школе

 

КЉУЧНА

ОБЛАСТ

ЧЛАНОВИ

ТИМА

I ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 1. Зорица Папулић (руководилац)
 2. Александра Јосић
 3. Миуилица Милашуновић
 4. Сашка Бодирожић

II ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 1.  Зорица Симеуновић (руководилац)
 2. Зоран Стојановић
 3. Кристина Ђуришић
 4. Драгица Завишин

III ЕТОС

 1. Лидија Чорак (руководилац)
 2. Свитлана Узелац
 3. Срђан Косовац
 4. Влада Ђурковић

IV ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

 1. Светлана Орловић (руководилац)
 2. Светлана Гајчин
 3. Марија Мандић

V НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 1. Александра Јосић (руководилац)
 2. Браниславка Поповић
 3. Тамара Бањац

VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

 1. Гордана Бојанић (руководилац)
 2. Срђан Косовац
 3. Јелена Милић
 4. Светлана Орловић

 

 * Чланови сваког тима током школске године уредно воде документацију  и пишу извештај о раду, који је саставни део школске документације.