+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

 

Програм рада Ученичког парламента

 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.

Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и живот и изражавање мишљења и давање предлога стручним органима школе.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Парламент се бира сваке школске године .