+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

 

Програм рада Ученичког парламента

 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.

Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и живот и изражавање мишљења и давање предлога стручним органима школе.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Парламент се бира сваке школске године .

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2018/2019. години:

  1. Николина Буњевчев, 7/1
  2. Сандра Стајин, 7/1
  3. Ана Бајак, 7/2
  4. Абић Милош, 7/2
  5. Андреј Оватрлов, 8/1
  6. Милица Еркић, 8/1
  7. Софија Бошков, 8/2
  8. Сташа Савић, 8/2

 

Акциони план Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину