+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Ваннаставно особље у школској 2020/2021. години:

 

Име

и презиме

 

 

Послови на којима ради

Јелена Милић

Директор

Нина                 Волић

Секретар

Tијана Француз

Педагог

Александра Јосић

Библиотекар

Нада Драгаш

Координатор финансијских и рачуноводствених послова

 

Страхиња Томић

Домар/мајстор одржавања

Весна Најдановић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Зоран Ћирић

Домар/мајстор одржавања

Драга Катанић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Крунослав Нагулов

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Ђурица Ђуришић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Наталија Лекић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Снежана Лазаревић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Сервирка

Зоран Бајчев

Домар/мајстор одржавања

Исидора Пејић

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Светлана Нагулов

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Владислав Бошков

Радник за одржавање хигијене – чистачица

Никола Игњатовић

Радник за одржавање хигијене – чистачица