+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Развијање знања и вештина полазника за рано препознавање појаве насилног понашања у установама образовања и васпитања и предузимање превентивних и интервентних мера.

Тема 1. Карактеристике вршњачког насиља, узроци и последице; Тема 2. Врсте и нивои насиља у образовно васпитној установи; Тема 3. Педагошке ситуације - Процена нивоа насиља у установама образовања и васпитања; Тема 4. Улога наставника/васпитача и установе у борби против вршњачког насиља и предузимању интервентних мера; Тема 5. Изазовне ситуације у педагошкој пракси и како их решити / реаговати; Тема 6. Принципи и поступци алтернативних техника за решавање конфликтних ситуација у установама образовања и васпитања (медијација, реституција).

 

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

 

Забележене фотографије можете погледати овде.