+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Циљ радионице је да ученици науче шта је толеранција, како да прихватају туђе ставове, да вреднују мишљење другог, поштовање и уважавање другачијих од нас.Такође је и циљ био да ученици схватеда  толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и  свест да свако људско биће заслужује поштовање.То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина.Толерантна особа је она која се држи својих уверења али и прихвата чињеницу  да и други имају право на своје мишљење као и право да буду  оно што јесу.

Забележене фотографије можете погледати овде.