+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Стручно усавршавање кадра пред почетак нове школске године

23. и 24. августа 2017. године у просторијама школе реализован је дводневни програм стручног усавршавања.

Школска 2017/2018. година

Правилником о школском календару за основне школе са седиштима на територији АП Војводине, за школску 2017/18. годину утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2017/2018. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Завршни испит школске 2016/2017. године

Сви ученици осмог разреда су положили завршни испит.

Пријем првака

У понедељак, 12.06.2017. године, у холу школе је организован свечани пријем првака.