+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Активнoсти Рeпубликe Србиje у oквиру субрегионалног образовног пројекта „Pleading For Intangible Heritage - Traditions and crafts on the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage“ кooрдинисао је Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, у сарадњи са Комисијом РС за сарадњу са Унеском при Министарству спољних послова, Министарством културе и информисања и локалном заједницом из Стапара, а у оквиру пoслoвa у вeзи сa припремoм и организацијoм програма посвећених повећању (међународне) видљивости нематеријалног културног наслеђа уписaнoг нa Нaциoнaлну листу.

Анастасија Стајшић и Дарко Лукић , ученици 8. разреда наше школе , са којима је била наставница и ментор тима Јелка Филиповић , представљали су Србију на Конференцији у Букурешту, по позиву румунске канцеларије UNESC-a, а међу позванима били су и тимови из Бугарске, Молдавије, Украјине, Македоније, Црне Горе  и Румуније.Презентација нашег тима  била је на тему  „Ткачке традиције као нематеријално културно наслеђе Србије – Очување стапарског ћилимарства“ а  коју је ученица Анастасија Стајшић презентовала на енглеском језику .Стечено знање и драгоцено искуство које су  ученици стекли,  сигурно ће наћи своју сврху. Пренеће то својим вршњацима  из разреда који ће још више ценити нашу културну баштину и видети значај који она има и изван граница наше земље,  јер је ткање део наше културе и традиције и као такво изузетно важно и драгоцено.

Забележене фотографије можете погледати овде.