+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

ЕсДневник омогућава наставницима, oдељењским старешинама, стручној служби и директорима,  да на брз и поуздан начин  воде и имају евиденцију о ученицима. Како би се обезбедила већа објективност, идеја је да све оцене ученика могу да виде само одељењске старешине, педагог и директор, а да наставнци могу да виде своје, али не и оцене које су дале њихове колеге.

За разлику од многих  других пројеката, овај је одлично прихваћен у нашој школи  и за сада сви виде само предности у коришћењу ес Дневника.