+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.

Друго полугодиште почиње у  уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се:

- у петак14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана,

- у петак, 31. маја 2019. године,  за ученикеосмог разреда и има 90 наставних дана.

 

 Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину