+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Вршњачки тим чине заинтересовани ученици четвртог и осмог разреда. Чланови Вршњачког тима су ученици који воле тимски рад, комуникативни су, креативни, успешно решавају конфликтне ситуације, не испољаваљу насилно понашање, толерантни су,с тварају позитивну атмосферу у својим одељењима. Активности тима усмерену су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.

 

Чланови Вршњачког тима за ову школску годину су:

  • Представници ученика 4. и 8. разреда
  • Маја Јеличић(координатор тима)
  • Срђан Косовац - учитељ у 4-1 одељењу
  • Светлана Радин– учитељица у 4-2 одељењу
  • Светлана Орловић и Тамара Бањац – одељењске старешине 8. разреда

 

Акциони план рада Вршњачког тима за школску 2017/2018. годину

АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

-Избор и обука чланова тима

-избор председника тима

-подела ВТ у неколико група према афинитетима

-месец дечијих права

-радионичарски рад

Одељењска заједница

Одељењски старешина

Педагог

 

Септембар

Октобар 2017.

-Избор идеја и активности превентивног деловања

-креирање зидних новина и безбедоносног кутка

Педагог

Председник ВТ

Новембар

Децембар 2017.

 

-креирање и промоција сандучета поверења

-радионичарски рад

Чланови ВТ

Педагог

Јануар 2017.

-кампања против насиља

-промоција здравог начина живота

-радионичарски рад

Чланови ВТ, наставници биологије,српског језика и ликовне културе

Одељењске старешине

Директор

Педагог

Април 2018.

-организовање састанака ради праћења реализације, размене, договора и прављења акционих планова за даље

Чланови ВТ

Педагог

Директор школе

Мај 2018.

 

Преглед датума којима се обележавају значајни догађаји:

v  22. септембар – Светски дан без аутомобила – за четврти разред

v  26. септембар – Светски дан контрацепције – за осми разред

v  Прва недеља октобра – Дечија недеља

v  01.октобар – Међународни дан музике – сви ученици

v  16.октобар – Светски дан хране

v  17.октобар – Светски дан борбе против сиромаштва – сви ученици

v  22. новембар – Светски дан детета – сви ученици

v  25. новембар – Међународни дан против насиља над женама – седми, осми разред

v  01.децембар – Међународни дан борбе против сиде – осми разред

v  Децембар – у сусрет Божићу – сви ученци

v  27. јануар – Међународни дан сећања на холокауст – осми разред

v  14.фебруар – Дан заљубљених – сви ученици

v  20. фебруар – Дан ненасилног отпора – седми, осми разред

v  08. март – Међународни дан жена – сви ученици

v  22. март – Светски дан вода – шести разред

v  01.април – Светски дан шале – сви ученици

v  07. април – Светски дан здравља – сви ученици

v  08. април – Међународни дан Рома – сви ученици

v  22. април – Светски дан планете Земље – сви ученци

v  23. април – Светски дан књиге – на предлог библиотекарке

v  23. – 29. април – УН недеља безбедности у саобраћају – сви ученици

v  29. април – Међународни дан игре – сви ученици

v  04. мај – Међународни дан ватрогасаца – пети разред

v  11.мај – Светски дан писања писама – четврти разред

v  15.мај – Међународни дан породице – други разред

v  25. мај – Међународни дан спорта – сви ученици

v  31. мај – Светски дан борбе против пушења – сви ученици