+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Ваннаставно особље у школској 2016/2017. години:

Име и презиме
Радно место
Јелена Милић
Директор
Милана Главаш
Секретар
Нина Волић
Секретар
Нада Драгаш
Координатор финансијских и рачуноводствених послова
Тијана Француз
Педагог
Страхиња Томић
  • Финансијско-административни радник
  • Координатор финансијских и рачуноводствених послова
Азра Деврња
Библиотекар
Зоран Плавшић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Весна Најдановић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Зоран Ћирић
Домар/мајстор одржавања
Драга Катанић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Крунослав Нагулов
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Ђурица Ђуришић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Далиборка Божин
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Наталија Лекић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Снежана Лазаревић
  • Радник за одржавање хигијене - чистачица
  • Сервирка
Радославка Лазаревић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Ненад Милић
Радник за одржавање хигијене - чистачица 
Сузана Томић
Радник за одржавање хигијене - чистачица
Зоран Бајчев
Домар/мајстор одржавања
Горан Катанић
Радник за одржавање хигијене - чистачица