+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

 

Програм рада Ученичког парламента

 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда.

Циљ рада Ученичког парламента је разматрања односа и сарадње свих учесника у школском животу, обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и живот и изражавање мишљења и давање предлога стручним органима школе.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Парламент се бира сваке школске године .

 

Чланови Ученичког парламента у школској 2017/2018. години:

  1. Милица Еркић, 7/1

  2. Андреј Оватрлов, 7/1

  3. Сташа Савић, 7/2

  4. Софија Бошков, 7/2

  5. Миљана Аперлић, 8/1

  6. Софија Мрђанов, 8/1

  7. Милица Џодан, 8/2

  8. Славољуб Еркић, 8/2

Акциони план Ученичког парламента за школску 2017/2018. годину