+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Стручни активи/већа у школској 2018/2019. години:

 

 • Председник Одељењског већа за ниже разреде – Светлана Радин
 • Председник Одељењског већа за више разреде – Тамара Бањац
 • Председник Стручног већа за:
 • Разредну наставу – Светлана Гајчин
 • Природно математичку групу –Aлександра Шућур
 •  Друштвено језичку групу – Светлана Орловић
 •  Вештине –Свитлана Узелац

 

Чланови Стручног Актива за развојно планирање  су:

 1. Јелена Милић, директор школе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Гордана Бојанић, библиотекар и наставник немачког језика;
 4. Светлана Радин, учитељица
 5. Председници стручних већа
 6. Зденка Ракић Кунић, представник локалне заједнице
 7. Председник Ученичког парламента
 8. Председник Савета родитеља

 

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Тамара Бањац, председник о.већа
 3. Браниславка Поповић, председник о.већа
 4. Лидија Чорак, наставник биологије

 

 * Чланови сваког Актива/Већа  током школске године уредно воде документацију  и пишу извештај о раду, који је саставни део школске документације.