+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Стручни активи/већа у школској 2017/2018. години:

 

 • Председник Одељењског већа за ниже разреде – Срђан Косовац, учитељи у 4/2
 • Председник Одељењског већа за више разреде – Маја Јеличић, наставник енглеског језика
 • Председник Стручног већа за:
 • Разредну наставу – Светлана Радин, учитељица у 4/1
 • Природно математичку групу –Aлександра Шућур, наставник хемије и математике
 •  Друштвено језичку групу – Светлана Орловић, наставник немачког језика
 •  Вештине –Свитлана Узелац, наставник музичке културе

 

Чланови Стручног Актива за развојно планирање  су:

 1. Јелена Милић, директор шоколе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Мирјана Јовановић, наставник географије
 4. Азра Деврња, библиотекар
 5. Председници стручних већа
 6. Софија Мрђанов, председник Ученичког парламента
 7. Биљана Инђић, председник Савета родитеља

 

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, педагог школе и координатор тима
 2. Јелка Филиповић, наставник биологије
 3. Милена Зрнић, учитељица у 1/1

 * Чланови сваког Актива/Већа  током школске године уредно воде документацију  и пишу извештај о раду, који је саставни део школске документације.