+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Школски тимови у школској 2017/2018. години

 

 • Председник Одељењског већа за ниже разреде –Срђан Косовац;
 • Председник Одељењског већа за више разреде –Маја Јеличић;
 • Председник Стручног већа за:

v  Разредну наставу – Светлана Радин;

v  Природно математичку групу –Aлександра Шућур;

v  Друштвено језичку групу – Светлана Орловић;

v  Вештине –Свитлана Узелац;

 

v  Чланови Педагошког колегијума су: Јелена Милић, Тијана Француз, Срђан Косовац, Маја Јеличић,  Светлана Радин, Aлександра Шућур, Светлана Орловић, Свитлана Узелац.

 

 • Председник комисије Дечијег савеза – Марија Мандић;
 • Комисија за организовање културних и уметничких манифестација                у школи – Зорица Папулић и Снежана Крагуљац;
 • Комисија Црвеног крста за:

v  нижа одељења – Светлана Гајчин

v  виша одељења – Јелка Филиповић

 

 • Комисија за ЈНМВ – Јелена Милић, Милана Главаш, Мирјана Јовановић;
 • Лице задужено за преглед конкурсне документације – Јелена Милић, Милана Главаш;

 

 

 

 

 

 

 

 • Комисија за прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика –  Драгица Завишин и Зоран Стојановић;

 

 • Комисија за утврђивање материјалне штете у школи – Тамара Бањац и Милана Главаш;

 

 • Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања                                       и занемаривања у школи –
  • Јелена Милић – директор школе
  • Тијана Француз – педагог – координатор тима
  • Милана Главаш– правник
  • Срђан Косовац– председник Одељењског већа нижих одељења
  • Маја Јеличић – председник Одељењског већа виших одељења
  • Зоран Стојановић-наставник информатике и рачунарства;
  • Растко Стоканов  – представник Школског одбора
  • Бојан Марковић – наставник физичког васпитања
  • - Представник Савета родитеља
  • -Представник Ученичког парламента
  • – представник Вршњачког тима
  • Мирјана Филиповић – представник локалне заједнице
  • Зоран Ћирић– представник помоћног особља

 

v  Чланови Стручног актива за развојно планирање (од 2017/2018. до 2019/2020) су:

 1. Јелена Милић, директор шоколе;
 2. Тијана Француз, педагог школе;
 3. Мирјана Јовановић
 4. Гордана Бојанић
 5. Председници стручних већа
 6. Председник Ученичког парламента
 7. Председник Савета родитеља

 

v  Координатор Вршњачког тима: Маја Јеличић, наставник енглеског језика;

v  Координатор Ученичког парламента: Тијана Француз, педагог школе;

 

Чланови Актива за развој школског програма:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Јелка Филиповић
 3. Милена Зрнић

 

Тим за инклузивно образовање:

 1. Тијана Француз, координатор тима
 2. Светлана Гајчин
 3. Тамара Бањац
 4. Зорица Симеуновић

 Стручни тимови за самовредновање квалитета рада школе

 * Чланови сваког тима током школске године уредно воде документацију  и пишу извештај о раду, који је саставни део школске документације.