+ 381 25 5827 701 info@skolastapar.edu.rs

Школски тимови у школској 2018/2019. години

 

 • Председник Одељењског већа за ниже разреде –Светлана Радин;
 • Председник Одељењског већа за више разреде –Тамара Бањац;
 • Председник Стручног већа за:

v  Разредну наставу – Светлана Гајчин;

v  Природно математичку групу –Aлександра Шућур;

v  Друштвено језичку групу – Светлана Орловић;

v  Вештине –Свитлана Узелац;

 

v  Чланови Педагошког колегијума су:  Јелена Милић, Тијана Француз, Светлана Гајчин, Aлександра Шућур, Светлана Орловић, Свитлана Узелац.

 • Председник комисије Дечијег савеза – Светлана Радин;
 • Комисија за организовање културних и уметничких манифестација у школи – Зорица Папулић и Срђан Косовац;
 • Комисија Црвеног крста за:

v  нижа одељења – Драгица Завишин

v  виша одељења – Јелка Филиповић

 

 • Комисија за ЈНМВ – 
  • Јелена Милић, Нина Волић, Милена Зрнић.
  • Лице задужено за преглед конкурсне документације – 
  • Јелена Милић, Нина Волић и председници синдиката;
 • Комисија за прикупљање понуда за исхрану и осигурање ученика –  
  • Александра Шућур и  Марија Мандић.
  • Комисија за утврђивање материјалне штете у школи – 
  • Зоран Стојановић, Срђан Плавшић, Бојан Марковић, Зоран Бајчев.
 • Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања   и занемаривања у школи –
   • Јелена Милић – директор школе
   • Тијана Француз – педагог – координатор тима
   • Нина Волић– правник
   • Зоран Стојановић-наставник информатике и рачунарства
   • Бојан Марковић – наставник физичког васпитања
   • Тамара Бањац-наставник српског језика
   • Милена Зрнић-учитељица и представник Школског одбора
   • Представник Савета родитеља
   • Представник Ученичког парламента
   • Представник Вршњачког тима
   • Зоран Броћиловић– представник локалне заједнице, школски полицајац.

v  Чланови Стручног актива за развојно планирање  су:

  1. Јелена Милић, директор школе;
  2. Тијана Француз, педагог школе;
  3. Гордана Бојанић, библиотекар и наставник немачког језика;
  4. Светлана Радин, учитељица
  5. Председници стручних већа
  6. Зденка Ракић Кунић, представник локалне заједнице
  7. Председник Ученичког парламента
  8. Председник Савета родитеља

 

v  Координатор Вршњачког тима: Марија Мандић.

v  Координатор Ученичког парламента: Тијана Француз.

 

Чланови Актива за развој школског програма:

  1. Тијана Француз, координатор тима
  2. Тамара Бањац, председник о.већа
  3. Браниславка Поповић, председник о.већа
  4. Лидија Чорак, наставник биологије

Тим за инклузивно образовање:

  1. Тијана Француз, координатор тима
  2. Светлана Гајчин
  3. Драгица Завишин
  4. Азра Деврња
  5. Зорица Симеуновић

 Стручни тимови за самовредновање квалитета рада школе

 * Чланови сваког тима током школске године уредно воде документацију  и пишу извештај о раду, који је саставни део школске документације.